Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE
 
 
 
 

         Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa –

         Zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa
         zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych

 

 

          Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w Głuchołazach - zadanie 3a.
 
 

 

 • Przetarg nieograniczony nr 5/FS/2011/1b.1d
  Zadanie Nr II i IV - System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b i 1d - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Konradów, Charbielin i Nowy Las.
 
 
 • Przetarg nieograniczony nr 3/FS/2011/1c
  Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1c - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.
 
 • Przetarg nieograniczony nr 2/FS/2011/2a
  Zadanie nr VI - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - zadanie 2a - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie śródmieścia w Głuchołazach - ul.Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna i Wita Stwosza.
 
 • Przetarg nieograniczony nr 1/FS/2011/1a
  Zadanie nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności.

 

 • Przetarg nieograniczony nr 8/FS/2010/2b
  Zadanie nr VII - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla Zadania 2b - Budowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego na obszarze miasta Głuchołazy - kanalizacja deszczowa.

 

 • Przetarg nieograniczony nr 7/FS/2010/1a
  Zadanie Nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności.

 

 • Przetarg ograniczony nr 6/FS/2010
  Przetarg ograniczony na roboty budowlane pn. Zadanie Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy.

 

 • Przetarg nieograniczony nr 5/FS/2010
  Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08

 

 • Przetarg nieograniczony nr 4/FS/2010
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta "Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - Jednostki Realizującej Projekt.

 

 • Przetarg nieograniczony nr 3/FS/2010
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta "Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - Jednostki Realizującej Projekt.

 

 • Przetarg nieograniczony nr 2/FS/2010
  Dostawa materiałów budowlanych - Zadanie Nr II - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b, w miejscowości Konradów, na odcinku od studni SK209 do studni SK74.

 

 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.