Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Aktualności

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8

Umowa na Zadanie nr I

W dniu 09.12.2010r. podpisano umowę na Zadanie Nr I – System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności.

więcej >>

Przetarg na Zadanie nr V

W dniu 15.11.2010r. wyłoniono wykonawcę Zadania nr V – System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy.

więcej >>

Przetarg na Zadanie nr V

W dniu 01.09.2010r. zakończony został pierwszy etap postępowania w trybie przetargu ograniczonego polegający na składaniu, przez wykonawców, wniosków o dopuszczenie do postępowania. Spośród wielu firm, zainteresowanych realizacją zadania, w dniu 05.10.2010r. w wyniku przeprowadzonej oceny zaproszono do złożenia ofert 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunków udziału. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.11.2010r.

więcej >>

Przetarg na Zadanie nr I

W dniu 14.08.2010r. ogłoszono przetarg dotyczący zadania Nr I – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

więcej >>

Przetarg na Zadanie nr V

W dniu 31.07.2010r. ogłoszono przetarg dotyczący Zadania Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

więcej >>
Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.