Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności

Harmonogram robót


 

Zadanie 1a – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy, w miejscowościach: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów i Wilamowice Nyskie (część).

Roboty zakończone.

Zadanie 1b – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowości Konradów. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradów.

Roboty zakończone.

Zadanie 1c – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowościach: Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice. Zadanie obejmuje budowę nowych sieci wodociągowych w miejscowościach: Sławniowice, Burgrabice, Biskupów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gierałcice, Sławniowice, Burgrabice i Biskupów.

Roboty zakończone.

Zadanie 1d – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowościach: Charbielin, Nowy Las. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Charbielin i Nowy Las (część).

Roboty zakończone.

Zadanie 1e System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy w miejscowościach: Jarnołtówek, Pokrzywna. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jarnołtówek i Pokrzywna.– 

Roboty zakończone

Zadanie 2a – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze miasta Głuchołazy. Zadanie obejmuje modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej (ulice: Opolska, Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna, Wita Stwosza).

Roboty zakończone.

Zadanie 2b – System wodociągowo – kanalizacyjny na obszarze miasta Głuchołazy. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę kanału Młynówka.

Roboty zakończone.

Zadanie 3a – Modernizacja ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Głuchołazach. Modernizacja obiektów będzie polegała przede wszystkim na wymianie wyeksploatowanego i energochłonnego wyposażenia.

Roboty zakończone 

Zadanie 3b – Budowa ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Sławniowice. W związku z planowaną inwestycją wykonane zostanie ujęcie wody oparte na studniach głębinowych.

Roboty zakończone.

Zadanie 3c – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie. Z uwagi na zapewnienie ciągłości dostaw wody planuje się realizację zbiornika wodociągowego w Skowronkowie na trasie tranzytu wody do Jarnołtówka.

Roboty zakończone.

Zadanie 3d – System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi. W ramach zadania planowana jest budowa systemu sterowania i monitoringu. Systemem objęte zostaną obiekty istniejące i projektowane o istotnym znaczeniu dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego.

Roboty zakończone.

 

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.