Infrastruktura i Środowisko Wodociągi w Głuchołazach Unia Europejska - Fundusz Spójności


Zadanie Nr I – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów w części dotyczącej Funduszu Spójności.

 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA S.A.
46-021 Brzezie k.Opola
tel.: 77 423 61 00

e-mail: opole@pol-aqua.com.pl

 

Kierownik budowy:
Bronisław Bortnowski
tel. 513 064 828

Inspektor nadzoru:
Władysław Aleksandrowicz
tel. 603 707 456

Kontakty wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

 

 

Zadanie Nr I - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Wilamowice Nyskie w części dotyczącej Funduszu Spójności.

 

 

Wykonawca: Konsorcjum firm:

  Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane „Complex-Bud” Leon Szuturma
ul. Wiśniowa 2,
55-230 Jelcz-Laskowice 
tel. 71 318 45 31 
e-mail: biuro@complex-bud.pl

Partner – Firma Projektowo-Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych „PROTEK”
 ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz

Kierownik budowy:
Jan Bryła
tel. 608 637 634

Inspektor nadzoru:

Władysław Aleksandrowicz

tel. 603 707 456

 

Kontakty wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 


Zadanie Nr II i IV - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b i 1d, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Konradów, Charbielin i Nowy Las.

    

Wykonawca:
Wodgaz Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spółka Jawna
ul. Partyzancka 54a
45-802 Opole

tel./fax: 77 474 44 01

 email: biuro@wodgaz.opole.pl


Kierownik budowy:

Adam Kochmaniewicz
tel.: 600 068 422

Inspektor nadzoru:
Małgorzata Chanas
tel.: 606 380416

 

 

 

Zadanie Nr III - System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Biskupów, Burgrabice, Sławniowice i Gierałcice.

   


Wykonawca: Konsorcjum firm:
Lider – Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica

tel. 74 852 40 15, 74 852 19 76

 email: biuro@eko-wod.pl

 

Partner – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konstrukcyjno - Budowlane "INKOBUD" Włodzimierz Kowalczyk
ul. Legnicka 37
59-500 Złotoryja

 

Kierownik budowy:
Piotr Krząstek
tel.: 74 852 40 15

Inspektor nadzoru:
Grzegorz Węgrzyk
tel.: 668 181 752

 

 

Zadanie Nr V – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy – zadanie 1e, kanalizacja sanitarna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy.

 

Wykonawca: Konsorcjum firm:  

Lider – AKWEDUKT Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

tel. 41 369 12 22
e-mail: biuro@akwedukt.kielce.pl

Partner – ,,BUSKOPOL” S.A.  
ul. Kilińskiego 41
28-100 Busko Zdrój

Kierownik budowy:
Ryszard Grabski
tel. 500 29 22 10
 

 

Inspektor nadzoru:  
Władysław Aleksandrowicz
tel. 603 707 456

 

Kontakty wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 

Zadanie Nr VI - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach – zadanie 2a - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie śródmieścia w Głuchołazach - ul. Ligonia, Góra Św. Anny, Apteczna i Wita Stwosza.

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" S.A.
46-021 Brzezie k.Opola
tel.: 77 423 61 00

e-mail: recepcja@pol-aqua.com.pl  

Kierownik budowy:
Bronisław Bortnowski
tel. 513 064 828


Inspektor nadzoru:
Witold Nekanda Trepka
tel. 604 095 897


Kontakty wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 


Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych.

Wykonawca:
,,Sanimet” Krzysztof Grzywacz
ul. Kopalniana 10c
42-271 Częstochowa
tel. 34 360 90 11
email: info@sanimet.pl

Kierownik budowy:
Mariusz Wieczorek
tel. 606 737 936

Inspektor nadzoru:
Grzegorz Węgrzyk
tel.: 668 181 752

 

Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, II etap - Przebudowa kanału Młynówka wraz z włączeniem do wylotu W-2 kanalizacji deszczowej

Wykonawca:

Zakład Inżynierii Sanitarnej ,,Winsan”
Lech Walkiewicz, Zbigniew Warwarko Spółka Jawna
ul. 3 Maja 8b,
57-410 Ścinawka Średnia
tel. 074/ 87 15 415
email:
winsan@interia.pl

 

Kierownik budowy:
Mariusz Dziatkiewicz
tel. 502 615 224

Inspektor nadzoru:
Grzegorz Węgrzyk
tel. 668 181 752


Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w Głuchołazach - zadanie 3a

 

Wykonawca:  

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.
ul. Bór 139
42-202 Częstochowa
tel. 34 365 85 44

  email: abt@abt.pl

Partner: ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka komandytowa

ul. Bór 143/157
42-202 Częstochowa
tel. 34 365 74 66
email:biuro@abt.czest.pl


Kierownik budowy:
Paweł Jędrysik
tel.: 600 476 002

 

 

Inspektor nadzoru:
Małgorzata Chanas
tel.: 606 380416

 

  

Zadanie Nr IX – Budowa ujęcia i SUW w Sławniowicach – zadanie 3b, I etap – Budowa ujęcia wody.

 


Wykonawca:
Hydrowiert Kirschke & Skowron Sp.J.
ul. 19 stycznia 15
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 43 54
hydrowiert@hydrowiert.pl
biuro@hydrowiert.pl

Kierownik budowy:
Barbara Kirschke


Inspektor nadzoru:
Małgorzata Chanas

 

 

Zadanie Nr IX – Budowa ujęcia i SUW w Sławniowicach – zadanie 3b, etap II

 

Wykonawca:

NTG Gaworski Jarosław Gaworski
ul. Grodkowskiej 56
48-300 Nysa
tel. 77 409 13 05 do 09
email: biurontg@viessmann-nysa.pl

Kierownik budowy:
Adam Kochmaniewicz
tel.: 885 922 485

Inspektor nadzoru:
Krzysztof Kawiak
tel.: 668 162 713

Inspektor nadzoru:

Witold Nekanda Trepka
tel.: 604 095 897 

Zadanie Nr X – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c.
 

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane
Mobud
Tomasz Mochoń

ul. Stokrotek 9
48-303 Nysa

tel.: 77 409 37 25

  email: tmochon@mobud.nysa.pl

 

Kierownik budowy:
Tomasz Mochoń
tel.: 606 401 908

Inspektor nadzoru:
Małgorzata Chanas
tel.: 606 380416

 

 

 Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d

Wykonawca:
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.
ul. Gronowska 4a
64-100 Leszno
tel. 065 525 28 50
email: info@hydro-partner.pl

Kierownik budowy:
Piotr Piotrowski
tel.: 509 481 744

Inspektor nadzoru:
Henryk Pawelec
tel.: 889 296 980

Inspektor nadzoru:
Władysław Aleksandrowicz
tel.: 603 707 456

Dla Rozwoju Infrastruktury i Środowiska
Copyright by UNIA Sp. z o. o.